Sociale Ydelser, 2020

I Danmark har vi en række sociale ydelser (2020), som hjælper borgere når de har behov for det. Vi har gjort det nemt for dig at finde betingelserne for at modtage bestemte typer af sociale ydelser og satsen på den pågældende ydelse.

Sociale Ydelser i danmark

Satser for 2020

Her kan du finde 2020-satserne for offentlige sociale ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 1. januar 2020 (medmindre andet er anført).

Udvalgte populære sociale ydelser

Der findes mange forskellige former for sociale ydelser i Danmark f.eks:

Barselsdagpenge

Forældre kan modtage barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, hvis de inden barslen har haft en form for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til boligudgiften. Støtten beregnes ud fra boligudgiften, boligens størrelse samt husstandens indkomst og sammensætning.

Dagpenge

Ledige, der er medlem af en a-kasse, har mulighed for at modtage dagpenge i op til to år. Der er dog mulighed for en fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år.

Efterløn

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsordning for fleksjobbere, som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen.

Folkepension

Folkepension er en social pension, som man kan få udbetalt hver måned, fra man fylder 65 år. Fra 2019 til 2022 hæves folkepensionsalderen gradvist til 67 år og reguleres yderligere til 68 år i 2030.

Førtidspension

Førtidspension er en offentlig social pension til personer med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Hvis du er under 40 år så kan du som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er meningsløst at forsøge at udvikle din arbejdsevne, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Man kan modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvis man ikke i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Hjælpen udbetales ikke, hvis man har formue eller ens ægtefælle kan forsørge en.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob. Du har ret til ledighedsydelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob.

Ressourceforløbsydelse

Ressourceforløbsydelse udbetales til personer, der deltager i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Beløbet er på niveau med kontanthjælpen, men er uafhængig også her af egen formue og ægtefælles indkomst og formue.

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der ikke har mulighed for at arbejde på grund af sygdom og som inden sygemeldingen har haft vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis du står og mangler penge, så kan du finde det rette lån her

Hvis du endnu ikke er medlem af en a-kasse eller ønsker at skifte til en billigere, så hjælper vi dig med at finde den rette til dig her

Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens området

Satser for dagpenge

Sats

Fuldtidsforsikrede 19.083 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede 12.722 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 15.648 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 10.432 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 13.644 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 9.096 kr. pr. md.

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

Sats

Hel dagpengegodtgørelse 881 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 441 kr. pr. dag

 

Satser for efterløn

Sats

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 17.366 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 11.577 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 19.083 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 12.722 kr. pr. md.

 

Sygedagpenge

Sats

Højeste sygedagpengebeløb 4.405 kr. pr. uge

 

Barselsdagpenge

Sats

Ved barsel og pasning af syge børn 4.405 kr. pr. uge

 

Kontanthjælp

Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn 15.355 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre 11.554 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år 14.677 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 10.268 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 11.554 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt 15.355 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 11.554 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende 7.448 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende 3.594 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende 7.448 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende 3.594 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 15.355 kr. pr. md.

 

Fleksydelse

Sats

Fleksydelse 229.056 kr. pr. år

 

Engangshjælp

Sats

Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 6.175 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende 3.070 kr. pr. md.

Du kan finder mere om Sociale Ydelser 2020 her

Der tages forbehold for tastefejl mv.