Hvad er aktivering?

Hvad er aktivering?

Som arbejdsløs er det vigtigt at kende reglerne for dagpenge aktivering når du er på dagpenge, da du har ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. Dit aktiveringsforløb fastlægges sammen med dit jobcenter.

Hvad er aktivering?

Aktivering er en kortere periode/ansættelse i en virksomhed. I en praktik arbejder du i 4-8 uger i en virksomhed (8 uger for dimittender, der endnu ikke har haft lønnet arbejde), mens du modtager dagpenge.

Der er tre former for aktivering:

Hvornår skal jeg i aktivering?

Du skal senest i aktivering når du har været ledig i seks måneder og er mellem 30-50 år. Hvis du er under 30 år, har du ret og pligt til senest at komme i aktivering efter du har været ledig i 13 uger. Hvis du er over 50 år, vil du senest komme i aktivering, så når du har været ledig i 13 uger. Imens du deltager i et aktiveringstilbud har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde.

Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Hvad er aktivering og virksomhedspraktik?

Virksomhedspraktik kan foregå hos både offentlige og private virksomheder. Men hvad er virksomhedspraktik? Det er som udgangspunkt ikke tilladt at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor du senest har været ordinært ansat. Under perioden med virksomhedspraktik er du ikke ansat i virksomheden, det vil sige at du derfor får udbetalt den samme ydelse som under ledighed.

Du kan få tilbud om virksomhedspraktik, hvis du er ledig eller er godkendt til et fleksjob, og du har behov for at få afklaret dine beskæftigelsesmål.

Virksomhedspraktik kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse eller otte uger, hvis du modtager dagpenge på dimittendvilkår. Der vil være snak om en sammenhængende periode, så du får det største udbytte af din praktik. Varigheden afhænger af den ydelse, du modtager, og af dine konkrete behov for virksomhedspraktikken.

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om virksomhedspraktik.

Hvad er aktivering og et job med løntilskud?

Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter. Forløbet kan vare i op til seks måneder. Der gælder dog særlige regler for unge.

Løntilskud i en private virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, så har du muligheden for at blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 81,27 kr. (2020) i løntilskud. Max ansættelse på løntilskud er seks måneder.

Løntilskud i en offentlige virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 129,37 kr. (2020), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Du får også fuld pension af den løn, du normalt ville have fået, hvis du havde været ansat på almindelige vilkår.

For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud maksimum vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver. Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil f.eks for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Du vil have mulighed for at få tilskud til din transport.

Hvad er vejledning og opkvalificering?

Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings- og opklaringsforløb, særlige projekter og kortere uddannelsesforløb. Jobcenteret bestemmer, om du kan få et tilbud. Inden for de første seks måneder du er ledig, må et forløb højst vare seks uger. Hvis du er under 30 år og ufaglært, gælder denne grænse for varighed ikke.

Andre situationer, som ikke tæller med i seks-ugers-grænsen for varighed

 • Forløb, der varer under to uger.
 • Danskundervisning eller forløb, der mest indeholder danskundervisning.
 • Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste.
 • Er du fyldt 25 år og har du ikke en ungdomsuddannelse, så har du ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test viser, at du har brug for det.
 • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du ret til en realkompetencevurdering.
 • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse, kan du få et tilbud om en erhvervsuddannelse. Det kan også være en mulighed, hvis din erhvervsuddannelse er forældet.

Jobcenteret kan kun i helt særlige situationer give en ledig under 30 år tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse.

Hvad får man udbetalt under aktivering?

Hvis du er i virksomhedspraktik eller deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb, kan du få udbetalt dagpenge.

Kommer du i job med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du løn efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, du laver. Hvis du er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, er loftet, hvad der svarer til din individuelle dagpengesats.

Når du er i jobrotation, får du løn efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, du laver.

Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Over 25 år

Sats

Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) 19.083 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) 12.722 kr. pr. md.

 

Under 25 år, ingen uddannelse

Sats

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) 19.083 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) 12.722 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) 9.542 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) 6.361 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) 19.083 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) 12.722 kr. pr. md.
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) 9.542 kr. pr. md.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) 6.361 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) 19.083 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) 12.722 kr. pr. md.
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
Dagpenge (50 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) 9.542 kr. pr. mnd.
Dagpenge (50 pct. sats) (Deltidsforsikret) 6.361 kr. pr. mnd.

 

Under 25 år, gennemført uddannelse

Sats

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) 19.083 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) 12.722 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
Dagpenge (individuel sats) (Fuldtidsforsikret) 19.083 kr. pr. md.
Dagpenge (individuel sats) (Deltidsforsikret) 12.722 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer med forsørgelsespligt over for børn:
Dagpenge (82 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) 15.648 kr. pr. md.
Dagpenge (82 pct. sats) (Deltidsforsikret) 10.432 kr. pr. md.
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmer uden forsørgelsespligt over for børn:
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Fuldtidsforsikret) 13.644 kr. pr. md.
Dagpenge (71,5 pct. sats) (Deltidsforsikret) 9.096 kr. pr. md.

 

Hvornår udbetales dagpenge?

Du får udbetalt dagpenge for en måned ad gangen og de vil være på din konto den sidste hverdag i måneden.

 

Udbetalingsperioder 2020

 

Måned

 

Indsendelse af kort kan tidligst sendes

Indsendelse af kort skal være modtaget

På din NemKonto

 

01.01. – 31.01. 2020 Januar 24. januar 28. januar 31. januar
01.02. – 29.02. 2020 Februar 21. februar 25. februar 28. februar
01.03. – 31.03. 2020 Marts 24. marts 26. marts 31. marts
01.04. – 30.04. 2020 April 23. april 27. april 30. april
01.05. – 31.05. 2020 Maj 22. maj 26. maj 29. maj
01.06. – 30.06. 2020 Juni 23. juni 25. juni 30. juni
01.07. – 31.07. 2020 Juli 24. juli 28. juli 31. juli
01.08. – 31.08. 2020 August 24. august 26. august 31. august
01.09. – 30.09. 2020 September 23. september 25. september 30. september
01.10. – 31.10. 2020 Oktober 23. oktober 27. oktober 30. oktober
01.11. – 30.11. 2020 November 23. november 25. november 30. november
01.12. – 31.12. 2020 December 21. december 23. december 30. december

Hvordan melder jeg mig ledig?

Sådan melder du dig ledig:

Du skal oprette dig som bruger på Jobnet for at melde dig ledig. På Jobnet klikker du på ‘Meld dig ledig‘ i den blå boks. Du skal igennem nedenstående trin, når du vil melde dig ledig:

 1. Udfyld hvilken ydelse, du søger
 2. Udfyld, om du er fuldt eller delvist ledig
 3. Udfyld den type job, du søger
 4. Udfyld erfaring og uddannelse
 5. Tjek dine registreringer
 6. Afslut ved at klikke på Gem

Efterfølgende får du en kvittering, som du kan printe.