Hvad er barselsdagpenge?

Barselsdagpenge sikrer økonomisk kompensation for det manglende indtægt, der opstår, når man udnytter retten til fravær i forbindelse med barsel. Ret til barselsdagpenge baserer sig på tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at du er medlem af en a-kasse.

Forældre kan modtage barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Får du fuld løn i noget af barselsorloven, skal du først søge barselsdagpenge, når du ikke længere modtager løn fra din arbejdsgiver.

 

Hvad er barsel og barselsdagpenge? Ja, der er mange ting at få styr på før din nattesøvnen bliver ødelagt. Vi vil hjælpe dig igen evt. spørgsmål du må have.

Hvor længe kan jeg holde orlov som mor eller far?

Hvor længe du kan holde orlov og få barselsdagpenge kommer an på, om du er mor eller far til barnet.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Barselsorlov som mor

Barselsorlov som kvinde

4 ugers graviditetsorlov Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som tidligst kan holdes 4 uger før, du forventer at føde.
14 ugers barselsorlov Efter du har født, har du 14 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge.
32 ugers forældreorlov Efter din barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med barnets anden forælder.

Du skal holde orloven senest 46 uger efter dit barns fødsel.

Hvis du kommer i arbejde

Vær opmærksom på, at du kun kan udskyde barselsorlov, hvis det er for at gå i arbejde og stoppe som ledig. Dvs. at holder du ikke ugerne med barselsorlov, mister du retten til dem senere.

Barselsorlov som far

Barselsorlov som mand

2 ugers fædreorlov Som far eller medmor skal du holde fædreorlov med barselsdagpenge i 2 sammenhængende uger fra den dag eller dagen efter, barnet er født.Hvis du afbryder din fædreorlov, mister du den resterende del.

Du må gerne vente med at starte fædreorloven til den dag eller dagen efter, barnet er kommet hjem fra hospitalet. Du skal dog holde hele fædreorloven inden, barnet er 14 uger.

32 ugers forældreorlov Efter din fædreorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med din partner.

Kan vi dele barselorloven?

Fordeling af barsel

Du kan kontakte din a-kasse, hvis du vil vide, hvordan I kan dele de 32 ugers forældreorlov.

Lønmodtager på barsel

Hvordan får jeg barselspenge?

For at få barselsdagpenge, skal du blandt andet være i arbejde og opfylde betingelserne eller du skal være ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge og være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Din orlov med barselsdagpenge har flere involverede partner.

 • dig og barnets anden forælder
 • jeres arbejdsgiver eller a-kasse
 • Udbetaling Danmark.

Det er vigtigt, at tingene sker i den rigtige rækkefølge.

 1. Snak med din arbejdsgiver. Hvis du er i arbejde, kan der være aftaler eller ting i din overenskomst, som gør at du har ret til mere, end du har ret til ifølge barselsloven. Det kan f.eks. være løn under orloven eller ret til at gå på orlov tidligere end 4 uger før forventet fødsel.
 2. Udbetaling Danmark har ikke indsigt i din overenskomster eller aftaler. Start derfor altid med at tjekke din overenskomst eller kontrakt. Du kan også få hjælp fra din fagforeningen.

Hvis du skal have løn under din barsel

Får du løn under orloven, får din arbejdsgiver barselsdagpengene i perioden. Derfor er det som regel en forudsætning at du kan får løn under barsel, at du har ret til barselsdagpenge.

Hvis du arbejder, afhænger betingelserne for at få barselsdagpenge af, om du er lønmodtager, ledig, selvstændig m.m.

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse fire betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 • Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer fra din arbejdsgiver.

Hvornår skal jeg søge barselsdagpenge?

Det afhænger af, om du får løn under orloven.

Hvis du får løn under orloven

Hvis du får løn under orloven, så får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene imens. Du kan først selv søge barselsdagpenge, når lønnen stopper.

Det er din arbejdsgiver der skal give Udbetaling Danmark besked, når din løn stopper. Det kan de tidligst gøre på din første dag uden løn. Så snart din arbejdsgiver har givet besked, får du automatisk et brev om at søge barselsdagpenge. Har du ikke fået brevet, kort efter lønnen stopper, så skal du snakke med din arbejdsgiver. Du skal have søgt, senest 8 uger efter hele eller dele af din løn er stoppet.

Hvis du ikke får løn under barselorloven

Hvis du ikke får løn under barselorloven, så skal du selv søge om barselsdagpenge fra barselorlovens start. Det er din arbejdsgiver eller a-kasse som skal give Udbetaling Danmark besked om, at du går på barselorlov. Så snart de har givet besked, så får du et brev, hvor der er et link til der hvor du skal søge barselsdagpenge. Her står der også, hvornår du senest skal have søgt.

Har du ikke fået brevet, kort efter du er gået på orlov, så skal du snakke med din arbejdsgiver eller a-kasse så du kan komme i gang med at søge.

Hvor meget får jeg i barselsdagpenge som lønmodtager?

Hvis du holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 19.088,33 kr. (brutto) i månedsløn, vil du få højeste dagpengesats på 4.405 kr. (2020) om ugen før skat.

 • Bruttolønnen er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Man kan i 2020 højst få 119,05 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.405 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 119,05 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har.

Udbetalingen sker for 4 eller 5 uger ad gangen

Barselsdagpengene bliver udbetalt den sidste torsdag i hver måned. Tirsdagen før får du et udbetalingsbrev i Digital Post.

Udbetalingsdage for barselsdagpenge i 2020

             Periode Udbetaling Antal uger
23.12.2019-26.01.2020 30.01.2020  5 uger
27.01.2020-23.02.2020 27.02.2020  4 uger
24.02.2020-22.03.2020 26.03.2020  4 uger
23.03.2020-26.04.2020 30.04.2020  5 uger
27.04.2020-24.05.2020 28.05.2020  4 uger
25.05.2020-21.06.2020 25.06.2020  4 uger
22.06.2020-26.07.2020 30.07.2020  5 uger
27.07.2020-23.08.2020 27.08.2020  4 uger
24.08.2020-20.09.2020 24.09.2020  4 uger
21.09.2020-25.10.2020 29.10.2020  5 uger
26.10.2020-22.11.2020 26.11.2020  4 uger
23.11.2020-27.12.2020 30.12.2020  5 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Ledig på barsel

Til dig der er medlem af en a-kasse

  • Du kan få barselsdagpenge, hvis du har meldt dig ledig hos din a-kasse og har stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter, dvs. er dagpengeberettiget.
  • Du skal dagligt have fysisk samvær med dit barn under din barsel for at få barselsdagpenge.
Ledig på barsel
Skift a-kasse

Til dig der på kontanthjælp eller ledighedsydelse

Det vil ikke være muligt at få barselsdagpenge, hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan derimod blive ved med med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på barselsorlov. Kontakte din kommune og hør nærmere.

Hvordan søger jeg om barselsdagpenge som ledig?

  1. Hvis du er ledig og får arbejdsløshedsdagpenge fra din a-kasse, så skal du fortælle din a-kasse om din barsel senest 8 uger efter fødslen.

   Barselsdagpenge som ledig.
   a-kasse og barsel
  2. Når din a-kasse har fortalt Udbetaling Danmark om din barsel, får du et brev i din Digitale Postkasse om, hvad du skal gøre samt en adgang til at søge om barselsdagpenge. A-kassen kan først oplyse om din barsel på den første dag af din barselorlov. Det er ikke muligt at søge på forhånd.
  3. Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet. 

 

Selvstændig på barsel

Kan jeg få barselsdagpenge som selvstændig?

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser:

 1. Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 2. Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
 3. Der er overskud i din virksomhed.
 4. Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
 5. Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.

Hvis du har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager. Perioder, hvor du har fået ydelser som f.eks. sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller ikke med som arbejde.

Hvornår er jeg selvstændig?

Udbetaling Danmark vil typisk betragte dig som selvstændig, hvis:

 • Du udfører dit arbejde for egen regning, for egen risiko og i eget navn
 • Du er momsregistreret, og din indtjening beskattes som b-indkomst
 • Du kan ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • Du betaler selv for materialer, kontor, bil og lignende
 • Du fastlægger din egen arbejdstid
 • Du fastsætter selv din løn/honorar og prisen på evt. ydelser og varer
 • Du har indgået skriftlige samarbejdsaftaler og har flere kunder
 • Du udfører dit arbejde hjemme eller fra eget kontor
 • Du har tegnet en frivillig erhvervsforsikring
 • Du er ejer eller medejer af en enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab (I/S) eller kommanditselskab (K/S)

Hvis du er ansat i eget ApS eller A/S, er du lønmodtager og ikke selvstændig.

Hvordan bliver mine barselsdagpenge beregnet som selvstændig?

Du kan dog højest få 4.405 kr. (2020) om ugen før skat i barselsdagpenge.

For at få det fulde barselsdagpengebeløb, skal din indtægt være mindst 229.060 kr. (2020) om året.

Hvis du ikke har overskud i din virksomhed, og du ikke har tegnet en forsikring, kan du ikke få udbetalt noget i barselsdagpenge.

Udbetaling Danmark beregner din barselsdagpengesats ud fra oplysningerne fra din nyeste tilgængelige årsopgørelse.

Oplysningerne, de bruger, er:

 • overskuddet i din virksomhed
 • indtægt overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge.

Hvordan søger jeg barselsdagpenge som selvstændig?

Du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark på Virk.dk

Kan jeg arbejde, imens jeg er på barsel?

Du har som selvstændig tre muligheder for at arbejde under din orlov.

 1. Du kan arbejde op til 25 pct. om ugen. Det betyder, at du holder orlov 75 pct. af tiden med 75 pct. af de barselsdagpenge, du kan få på fuld orlov.
 2. Du kan arbejde mere end 25 pct. og op til 50 pct. om ugen. Det betyder, at du holder orlov 50 pct. af ugen med halve barselsdagpenge.
 3. Genoptager du dit arbejde med mere end 50 pct. om ugen, er det som at arbejde på fuld tid. Du kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Den tid du som selvstændig arbejder under din orlov, skal du beregne i forhold til det antal ugentlige timer, du har oplyst til Udbetaling Danmark.

Eksempel:
Når du i NemRefusion har oplyst, at du arbejder 60 timer om ugen, så må du arbejde op til 30 timer om ugen, hvis du vil arbejde halv tid under din orlov.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Studerende og nyuddannet på barsel

Er du nyuddannet eller studerende med fast arbejde, kan du muligvis få barselsdagpenge

Kan jeg få barselsdagpenge som studerende?

Som studerende kan du få barselsdagpenge, hvis du står i en af disse tre situationer:

1. Har du et fast arbejde ved siden af din uddannelse

så kan du få barselsdagpenge. Du skal have været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Derudover skal du have haft mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før du starter på orlov – og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

2. Er du elev i lønnet praktik

den første orlovsdag eller dagen før, så kan du få barselsdagpenge. Du kan derfor ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode, hvor du har undervisning på uddannelsesstedet.

3. Holder du orlov fra din uddannelse og har meldt dig ledig i din a-kasse

når du holder orlov fra din uddannelse, så kan du få barselsdagpenge, men det betyder at du skal stoppe din SU, og melde dig ledig i din a-kasse samt stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter.

Husk at du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så du kan dokumentere orloven, når du søger om barselsdagpenge.

Hvis du får SU

Hvis du får SU, så kan du i stedet for barselsdagpenge få ekstra SU-klip.

Stopper du din orlov

for at studere og får SU, mister du retten til at udskyde den sidste del af din orlov. Du kan vælge at forsætte med at holde orlov og få barselsdagpenge, mens du studerer – dog kun frem til barnet er 46 uger.

Har du ikke fast arbejdstid?

Hvis du i dit studiejob ikke har fast arbejdstid, så beregner Udbetaling Danmark, satsen ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for de seneste fire uger før din orlov.

Hvis gennemsnittet af din arbejdstid i disse fire uger ikke har været, som den sædvanligvis er, kan Udbetaling Danmark i stedet beregne dine barselsdagpenge ud fra din gennemsnitlige timeløn og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag.

Hvordan får jeg barselsdagpenge som nyuddannet?

Er du nyuddannet og ikke medlem af en a-kasse, så skal du kontakte Udbetaling Danmark for at få et ansøgningsskema til barselsdagpenge. Når du modtager den, så skal du udfylder skemaet og sender det sammen med dokumentation tilbage til Udbetaling Danmark via Digital Post.

Er du medlem af en a-kasse og har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, så skal du kontakte din a-kasse og fortælle dem, at du skal på barsel. A-kassen giver derefter besked til Udbetaling Danmark, som sender dig et brev med Digital Post. Du bekræfter digitalt, at oplysningerne fra din a-kasse er rigtige og sender samtidig dokumentation til Udbetaling Danmark.

Dokumentation

Som dokumentation skal du sende en kopi af dit eksamensbevis eller forhåndsgodkendelse fra din vejleder til Udbetaling Danmark. I dokumentation skal det fremgå, hvilken dato du afsluttede uddannelsen eller forventer at afslutte den.

Hvis du er studerende med et studiejob

Hvis du har et job ved siden af studiet og opfylder kravene for at få barselsdagpenge, så skal du bede din arbejdsgiver om at oplyse Udbetaling Danmark, at du skal på barsel. Når de har oplyst om din kommende barsel, så vil du modtage et brev i din Digital Postkasse fra Udbetaling Danmark med et link, som giver dig adgang til at søge barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge på forhånd.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Satser for nyuddannet

Som nyuddannet kan du få følgende beløb i barselsdagpenge:

 • 3.150 kr. pr. uge (2020) før barnets fødsel.
 • 3.610 kr. pr. uge (2020) efter barnets fødsel.

Hvis du forsørger andre børn under 18 år, vil du også få udbetalt 3.610 kr. pr. uge (2020) før fødslen.

Lån penge på barsel

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Som studerende

Som studerende kan du have ret til barselsdagpenge, hvis du har et lønnet studiejob.

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timeløn. Har du ikke et studiejob, kan du måske få mere i SU.

Du kan læse mere om, hvor meget du som lønmodtager kan få i barselsdagpenge.

Barselsdagpenge for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, 2020

Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn Sats
Dagpenge efter barselloven 4.405 kr. pr. uge

Hvornår får jeg udbetalt mine barselsdagpenge?

I skemaet kan du se, hvornår der er udbetalinger af barselsdagpenge, og hvilken periode udbetalingen dækker over:

Udbetalingsdage 2020

Uge            Periode Udbetaling Antal uger
 52-4  23.12.2019-26.01.2020  30.01.2020  5 uger
 5-8  27.01.2020-23.02.2020  27.02.2020  4 uger
 9-12  24.02.2020-22.03.2020  26.03.2020  4 uger
 13-17  23.03.2020-26.04.2020  30.04.2020  5 uger
 18-21  27.04.2020-24.05.2020  28.05.2020  4 uger
 22-25  25.05.2020-21.06.2020  25.06.2020  4 uger
 26-30  22.06.2020-26.07.2020  30.07.2020  5 uger
 31-34  27.07.2020-23.08.2020  27.08.2020  4 uger
 35-38  24.08.2020-20.09.2020  24.09.2020  4 uger
 39-43  21.09.2020-25.10.2020  29.10.2020  5 uger
 44-47  26.10.2020-22.11.2020  26.11.2020  4 uger
 48-52  23.11.2020-27.12.2020  30.12.2020  5 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

 

lån barselsdagpenge