Hvad er ATP?

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Som ansat betaler du selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Du kender måske ATP fra din lønsedlen, men hvad er det nu, du indbetaler til, og hvor meget er det?

Se video omkring ATP:

 

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension,

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik: Sats
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn  15.355 kr. pr. måned
Ydelsens mindstestørrelse, andre 11.554 kr. pr. måned
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1 95 kr. pr. måned
Kommunens 2/3 bidrag 189 kr. pr. måned

Hvordan betaler jeg pension tilbage?

Hvis du skal betale pension tilbage, har du mulighed for at betale hele beløbet tilbage eller oprette en afdragsordning her

Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Får SKAT automatisk besked om opgørelsen af min pension?

Uanset om du skal have pension udbetalt, eller hvis du skal betale pension tilbage, så giver Udbetaling Danmark Skattestyrelsen besked om opgørelsen af din pension.

Hvis du skal have pension udbetalt

Hvis du skal have pension udbetalt, så får du ikke en ny årsopgørelse fra Skattestyrelsen, fordi beløbet bliver medregnes som en del af din indkomst i det indeværende år.

Hvis du skal betale pension tilbage

Hvis du skal betale pension tilbage så sender Skattestyrelsen dig en ny årsopgørelse. I den nye årsopgørelse vil din indkomst være sat ned med det beløb, du har fået for meget i pension for sidste år.

Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Arbejdsmarkedets Tillægspension’s opgaver

ATP Koncernen indeholder to forretninger: Pensions- & Investeringsforretningen & Administrationsforretningen.

Pensions & Investments

Pensions- & Investeringsforretningen omhandler alle aspekter omkring ATP Livslang Pension, det vil sige pension, investering og afdækning.

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

 

ATP’s formue på 838 mia. kr., forvaltes af Pensions & Investments. Pengene investeres i bl.a. obligationer, aktier, fast ejendom og infrastruktur. Deres opgave er at sikre de højest mulige pensionsudbetalinger og samtidigt undgå unødvendige risici. For at skabe det højest muligt afkast, så har de stort fokus på at minimere omkostningerne, hvilket i sidste ende betyder større pensioner til pensionisterne.  Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er i international sammenhæng anerkendt for at være meget omkostningseffektiv.  Det er vigtigt for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) at agere som en ansvarlig investor. Det betyder, at ATP alene investerer i virksomheder, der overholder internationale konventioner og lovgivning.

Ud over ATP Livslang Pension løser de følgende opgaver for:

  • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
  • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)
  • Barsel.dk
  • FerieKonto
  • Lønmodtagernes Garantifond (LG)
  • Skattenedslag for Seniorer (SFS)
  • Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP)

Udbetaling Danmark

Lån penge på pension
Lån penge nemt

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der hører under ATP Koncernen. De har ansvaret for en lang række offentlige ydelser f.eks. folkepension og boligstøtte. Det er også dem der udbetaler mange af de offentlige ydelser som f.eks. folkepension og boligstøtte.