Børnetilskud (2020)

Børnetilskud gives som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Hvornår får jeg udbetalt børnetilskud?

Første gang, du får børneydelse, er i kvartalet efter, du er blevet forælder. Hvis du f.eks bliver forælder den 30. juni, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. juli.

DIT BARN ER FØDT I PERIODEN

UDBETALES

1. januar – 31. marts 20. april
1. april – 30. juni 20. juli
1. juli – 30. september 20. oktober
1. oktober – 31. december 20. januar

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Børnetilskud – børn under 15 år

Du får børneydelse udbetalt hvert kvartal:

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

NB: Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Ungetilskud – unge mellem 15 og 18 år

Du får ungeydelse udbetalt den 20. i hver måned. Du får ungetilskud, til og med den dag dit barn fylder 18 år.

NB: Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Supplerende børnetilskud til forældre i praktik

Hvis du får supplerende børnetilskud for forældre i praktik, vil tilskuddet blive udbetalt sidste hverdag i måneden. Første gang du får børnetilskud, er måneden efter, du har søgt om det og opfylder betingelserne.

NB: Hvis en af datoerne falder på en helligdag eller i en weekend, så vil pengene blive udbetalt hverdagen inden.

 

 

 

Er du pensionist og betaler bidrag?

Hvis du er pensionist og betaler bidrag gennem Udbetaling Danmark samtidig med, at du får særligt børnetilskud, vil du ikke få udbetalt tilskuddet. Tilskuddet vil i stedet blive trukket fra det beløb, du betaler i bidrag.

Børnetilskud til enlige

Børnetilskud til enlige mødre

Første udbetaling, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne for tilskudet.

HVIS DU SØGER SENEST HAR DU RET TIL BØRNETILSKUD FRA
31. december 1. januar
31. marts 1. april
30. juni 1. juli
30. september 1. oktober

NB: Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder. Hvis du sender ansøgningen som papirpost, skal du huske at tage højde for den tid, din ansøgning er undervejs.

Børnetilskud som enlig, 2020

SOM ENLIG

2020

Pr. barn 1.470 kr. pr. kvartal
Ekstra tilskud – uanset antal børn 1.498 kr. pr. kvartal

Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsørger og ét ekstra tilskud, uanset hvor mange børn du har boende. Begge tilskud er skattefrie.

Børnetilskud, satser 2020

Børnetilskud

Sats

Ordinært tilskud 5.880 kr. pr. år
Ekstra tilskud 5.992 kr. pr. år
Særligt tilskud, grundbeløb 15.036 kr. pr. år
Særligt tilskud, tillæg 1.944 kr. pr. år
Særligt tilskud, ingen forældre, grundbeløb 30.072 kr. pr. år
Særligt tilskud, ingen forældre, tillæg 3.888 kr. pr. år
Flerbørnstilskud 9.700 kr. pr. år
Adoptionstilskud 55.835 kr. (engangsbeløb)
Særligt tilskud til uddannelsessøgende forældre 7.720 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger 154.600 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger 231.800 kr. pr. år

 

Børnebidrag, 2020

Børnebidrag

Sats

Normalbidrag til børn, grundbeløb 1.253 kr. pr. md.
Normalbidrag til børn, tillæg 162 kr. pr. md.
Normalbidrag ved fødsel 861 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel 1.499 kr. pr. md.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.