Boligstøtte (2020)

Som enlig, lavtlønnet eller pensionist kan det være økonomisk svært at få tingene til at hænge sammen. Boligstøtte er et tilskud til din boligudgift, som man kan søge om. Støtten beregnes ud fra din boligudgift, din boligs størrelse samt husstands indkomst og sammensætning.

Hvem kan få boligstøtte?

Hvis du bor til leje i en bolig med eget køkken, kan du muligvis få boligstøtte. Et krav er at du bor i boligen hele året.

Hvis I bor flere sammen, er det kun én person i husstanden, som kan få boligstøtte. Boligstøtten bliver udbetalt til den, der laver ansøgningen eller til boligselskabet, som trækker beløbet fra huslejen.

Boligstøtte til andels- eller ejerbolig

Du kan søge boligstøtte til en andels- eller ejerbolig, hvis du er førtidspensionist eller folkepensionist. Boligstøtte til andels- og ejerboliger udbetales som lån.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Boligstøtte ved forældrekøb

Boligstøtte

Hvis dine forældre har købt en lejlighed til dig, og du har underskrevet en lejekontrakt med dem, kan du søge boligstøtte efter de normale regler.

Boligstøtte ved fremleje

Det er muligt at få boligstøtte hvis du bor i en fremlejet bolig. Når du skal søge om boligstøtte, så skal du sende din lejekontrakt på din fremlejede bolig med.

Det er vigtigt, at den du fremlejer din bolig af melder flytning til folkeregistret, hvis han/hun ikke bor der længere. Hvis personen ikke har gjort dette, så vil personens indkomst blive medregnet, og det kan derfor påvirke din boligstøtte.

Boligstøtte fra første dag – søg inden en måned

Har du søgt boligstøtte senest 30 dage efter at du er flyttet ind, så vil pengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen uanset sagsbehandlingstiden, som kan være op til 13 uger.

Hvis du har behov for at få en foreløbig udbetaling, inden din ansøgning er behandlet, kan du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvor meget du kan få i boligstøtte?

Hvor meget du kan få i boligstøtte kommer bl.a. an på:

 • din husleje, når udgifter til bl.a. el, vand og varme er trukket fra
 • hvor mange kvadratmeter boligen er
 • hvor mange børn og voksne, der bor i boligen
 • indkomst og formue for alle, der bor i boligen
 • om du er folkepensionist eller førtidspensionist.

Du skal ikke betale skat af din boligstøtte.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Er du folkepensionist, førtidspensionist eller endnu ikke pensionist?

Hvor meget du kan få i boligstøtte om måneden afhænger af, om du er folkepensionist, førtidspensionist eller hvis du endnu ikke er pensionist.

Her er en oversigt over, hvad man højst kan få i boligstøtte:

NÅR DU BOR TIL LEJE OG IKKE  ENDNU PENSIONIST: 

ANTAL BØRN I BOLIGEN MAKS. PER MD. (2019)
Ingen børn 1.018 kr.
1-3 børn 3.582 kr.
4 børn eller flere 4.478 kr.

 

NÅR DU ER FØRTIDSPENSIONIST EFTER DE NYE REGLER:  

ANTAL BØRN I BOLIGEN MAKS. PER MD. (2019)
0-3 børn i boligen 3.582 kr.
4 børn eller flere 4.478 kr.

 

NÅR DU ER FØRTIDSPENSIONIST EFTER DE GAMLE REGLER:

ANTAL BØRN I BOLIGEN MAKS. PER MD. (2019)
0-3 børn i boligen 4.045 kr.
4 børn eller flere 5.056 kr.

 

NÅR DU ER FOLKEPENSIONIST:  

ANTAL BØRN I BOLIGEN MAKS. PER MD. (2019)
 0-3 børn i boligen 4.045 kr.

Du kan måske få mere i boligstøtte, hvis:

 • du bor i en bolig, der er anvist af kommunen
 • du eller en anden i boligen får døgnhjælp efter servicelovens §96 eller
 • du eller en anden i boligen er stærkt bevægelseshæmmet, og boligen er tilpasset til det.

Boligstøtte ydes som hjælp til betaling af boligudgiften. Der findes to former for boligstøtte:

 • Boligydelse, som folkepensionister og en gruppe førtidspensionister kan få udbetalt som hjælp til boligudgiften – uafhængig af boligtypen.
 • Boligsikring, som alle kan søge, hvis du bor i en lejebolig – det gælder dog ikke folkepensionister og en gruppe førtidspensionister som i stedet skal søge om boligydelse.

Beløbet på boligstøtten beregnes ud fra boligudgiftens størrelse, boligens størrelse samt husstandens indkomst og sammensætning. Det er desuden muligt at søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis man flytter i almen bolig.

Lån penge - boligstøtte

Husk at give besked om ændringer

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan påvirke din boligstøtte.

Ændringer kan fx være:

 • Hvis du flytter
 • Hvis din formue ændrer sig
 • Hvis din indkomst fra selvstændig virksomhed eller udenlandsk indkomst ændrer sig
 • Hvis en person i boligen dør
 • Hvis du lejer et værelse ud
 • Hvis din husleje stiger eller falder
 • Hvis der flytter en person ind eller ud af boligen
 • Hvis du overtager din bolig som andels- eller ejerbolig
 • Hvis du opholder dig mere end 6 måneder inden for et år et andet sted, f.eks i udlandet, i anden bolig eller fængsel. Din ret til boligstøtte stopper fra den dag, hvor dit ophold udenfor boligen starter.

Boligstøtte, 2020

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte – boligydelse

Sats

Formuegrænserne for formuetillæg:

– 10 pct. af formue over laveste grænse

– 20 pct. af formue over højeste grænse

 

882.300 kr. pr. år

1.764.800 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

– varme

– varmt vand

– elforbrug

 

90,00 kr. pr. år

28,50 kr. pr. år

68,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

– vandafgift

– vandafledningsafgift

 

15,00 kr. pr. år

21,75 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

– ved lejers vedligeholdelsespligt

– ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

 

68,00 kr. pr. år

33,75 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter 34,50 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje 94.000 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse 13.500 kr. pr. år
Tillægget til boligudgiften 7.100 kr. pr. år
Indkomstgrænse 167.600 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn 44.200 kr. pr. år
Mindstebeløb for årlig egenbetaling 17.700 kr. pr. år
Maksimal årlig boligydelse 49.608 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber 31.200 kr. pr. år
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber 16.548 kr. pr. år
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån 3.636 kr. pr. år

 

Individuel boligstøtte – boligsikring

Sats

Formuegrænserne for formuetillæg

– 10 pct. af formue over laveste grænse

– 20 pct. af formue over højeste grænse

 

770.500 kr. pr. år

1.541.200 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

– varme

– varmt vand

– elforbrug

 

78,75 kr. pr. år

25,00 kr. pr. år

59,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

– vandafgift

– vandafledningsafgift

 

13,00 kr. pr. år

19,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

– ved lejers vedligeholdelsespligt

– ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

 

59,25 kr. pr. år

29,50 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter 30,25 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje 82.100 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse 11.800 kr. pr. år
Indkomstgrænse 146.400 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn 38.600 kr. pr. år
Mindstebeløb for årlig egenbetaling 24.700 kr. pr. år
Maksimal årlig boligsikring 43.332 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber 27.300 kr. pr. år
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber 14.448 kr. pr. år
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån 3.180 kr. pr. år

 

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.