Hvad er delpension?

Hvad er delpension?

Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der ønsker at gå ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt. Det er vigtigt at vide at ordningen er under afvikling. Du kan søge om delpension, hvis du er født før 1959 og bor og arbejder i Danmark.

Du kan få delpension, hvis du:

 • er født før 1959
 • bor og arbejder i Danmark
 • har nået delpensionsalderen
 • ikke har fået eller kan få et efterlønsbevis
 • har fået opgjort din pensionsformue.

NB Delpensionsordningen ophører ved udgangen af 2025.

Delpensionsalderen afhænger af, hvornår du er født:

HVIS DU ER FØDT … KAN DU FÅ DELPENSION, NÅR DU FYLDER …
1. januar 1954 – 30. juni 1954 60½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 61 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 61½ år
1. juli 1955 – 31. december 1955 62 år
1 januar 1956 – 30. juni 1956 62½ år
1. juli 1956 – 31. december 1958 63 år

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Hvis du er lønmodtager

Hvis du er lønmodtager, skal du opfylde nogle særlige krav for at få delpension:

 • Du skal have arbejdet i gennemsnit 30 timer om ugen i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder. Du skal have arbejdet i Danmark eller på et dansk skib.
 • Du skal have betalt fuldt bidrag til ATP Livslang Pension i mindst 10 år inden for de seneste 20 år.

Når du modtager delpension, skal du:

 • arbejde i gennemsnit mellem 12 – 30 timer om ugen
 • sætte din arbejdstid ned med mindst syv timer (om ugen) eller med mindst 25% af den tid, du i gennemsnit arbejdede om ugen – beregnet ud fra de sidste ni måneder.
 • arbejde mindst 20 dage hvert kvartal.

EksempelDelpension og a-kasse

Hvis du i gennemsnit har arbejdet 50 timer om ugen i de sidste 9 måneder, før du startede på delpension, skal du sætte din arbejdstid ned med mindst 25% af den tid, du i gennemsnit arbejdede om ugen. Det vil sige, at du mindst skal sætte din ugentlige arbejdstid 20 timer ned, og ikke bare 12,5 timer ned; da du skal opfylde kravet om at arbejde mellem 12 og 30 timer om ugen i gennemsnit.

 

 

Hvis du er selvstændig

Hvis du er selvstændig, så skal du opfylde nogle særlige krav for at få delpension:

 • Du skal have arbejdet på fuld tid i de seneste 5 år i Danmark eller på et dansk skib.
 • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 4 ud af de seneste 5 år og i mindst 9 ud af de seneste 12 måneder.
 • Din indkomst skal i 4 af de seneste 5 år i væsentlig grad være et resultat af din egen arbejdsindsats.
 • Din indkomst skal have været mindst 62.610 før skat (2020) det seneste år.

Når du modtager delpension, skal du:

 • sætte din gennemsnitlige arbejdstid ned fra fuld tid (37 timer om ugen) til halv tid (18,5 timer om ugen).

Hvor meget kan jeg få i delpension?

Beløbet beregnes ud fra et basisbeløb på 187.829 kr. om året (2020). Beløbet svarer til 82 pct. af højeste sygedagpengesats. For hver time du sætter din arbejdstid ned, får du udbetalt 1/37 af basisbeløbet, uanset din arbejdstid før du starter på delpension.

 

Delpension for lønmodtager, 2020:

ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSE TIMER

ÅRLIG UDBETALING FØR SKAT (2020)

BELØB PR. MÅNED FØR SKAT  (2020)

7 35.535 kr. 2.961 kr.
8 40.612 kr. 3.384 kr.
9 45.688 kr. 3.807 kr.
10 50.765 kr. 4.230 kr.
11 55.841 kr 4.653 kr.
12 60.918 kr. 5.076 kr.
13 65.994 kr. 5.499 kr.
14 71.070 kr. 5.923 kr.
15 76.147 kr. 6.346 kr.
16 81.223 kr. 6.769 kr.
17 86.300 kr. 7.192 kr.
18 91.376 kr. 7.615 kr.
19 96.453 kr. 8.038 kr.
20 101.529 kr. 8.461 kr.
21 106.606 kr. 8.884 kr.
22 111.682 kr. 9.307 kr.
23 116.759 kr. 9.730 kr.
24 121.835 kr. 10.153 kr.
25 126.911 kr. 10.576 kr.

Selvstændig:

ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSE TIMER

ÅRLIG UDBETALING FØR SKAT (2020)

BELØB PR. MÅNED FØR SKAT (2020)

18½ 93.912 kr. 7.826 kr.

 

 

Delpension for selvstændig, 2020:

ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSE TIMER ÅRLIG UDBETALING FØR SKAT (2020) BELØB PR. MÅNED FØR SKAT (2020)
18½ 93.912 kr. 7.826 kr.

Hvis du står og mangler penge, så kan du få et lån her 

Du kan læse mere om delpension her

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.