Hvad er efterløn?

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning for personer, der er medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag gennem mange år. Derudover gælder der en række andre betingelser. Som et led i en større tilbagetrækningsreform blev det besluttet, at efterlønsalderen frem til 2017 skulle forhøjes til 62 år, og at efterlønsordningen gradvist skulle forkortes fra fem til tre år. Samlet set betyder det, at når den tre årige efterlønsordning er fuldt implementeret i 2023, kan man gå på efterløn som 64-årig og modtage efterløn i tre år.

Hvem kan få efterløn?

Hvem kan få efterløn
Hvem kan få efterløn?

Hvis du har betalt til ordningen og opfylder visse krav, kan du få efterløn i op til fem år. For at du kan gå på efterløn, skal du opfylde en række krav, som kan ses herunder:

  • Du skal være medlem af en a-kasse.
  • Du skal have nået efterlønsalderen. Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet til 62 år fra 2014 til 2017.
  • Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på din 30 års fødselsdag. Du kan opnå ret til efterløn efter nogle lempeligere krav, hvis du er født før 1. januar 1978.
  • Du skal have ret til dagpenge, når du går på efterløn. Det betyder, at du blandt andet skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde. Du skal også opfylde indkomstkravet, dvs. have haft en indtægt på 233.376 kr. (2019) inden for de sidste tre år. I nogle tilfælde skal du i stedet for indkomstkravet opfylde et beskæftigelseskrav på 1.924 løntimer inden for tre år. Og i visse tilfælde kan du få ret til efterløn, selvom din ret til dagpenge er brugt op, før du når efterlønsalderen.
  • Du eller dit pensionsselskab skal have indberettet værdien af dine pensioner til din a-kasse.
  • Du skal bo i Danmark, Grønland, Færøerne eller i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.

Din ret til efterløn ophører ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

I skemaet kan du se din efterløns- og folkepensionsalder, og i hvor mange år du højst kan få efterløn. Er du født senere end 1962, vil din efterlønsalder kunne blive reguleret afhængigt af den forventede levetid.

Lån penge på efterlån.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

FØDSELSDATO EFTERLØNSALDER FOLKEPENSIONSALDER ÅR MED EFTERLØN
FREM TIL 31-12-1953 60 65 5
01-01-1954 TIL 30-06-1954 60½ 65½ 5
01-07-1954 TIL 31-12-1954 61 66 5
01-01-1955 TIL 30-06-1955 61½ 66½ 5
01-07-1955 TIL 31-12-1955 62 67 5
01-01-1956 TIL 30-06-1956 62½ 67
01-07-1956 TIL 31-12-1958 63 67 4
01-01-1959 TIL 30-06-1959 63½ 67
01-07-1959 TIL 31-12-1962 64 67 3
01-01-1963 TIL – 65 68 3

NB genvurderingen sker tager udgangspunkt i en eventuel forhøjelse i den gennemsnitlige levetid i Danmark.

Din a-kasse kan fortælle dig mere om betingelserne for ret til efterløn. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, så kan du blive det her. 

Satser for efterløn, 2019

Efterløn

Sats

100 pct. sats, fuldtidsforsikrede 18.866 kr. pr. md.
100 pct. sats, deltidsforsikrede 12.577 kr. pr. md.
91 pct. sats, fuldtidsforsikrede 17.168 kr. pr. md.
91 pct. sats, deltidsforsikrede 11.445 kr. pr. md.

 

Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden

Sats

Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) 80.629 kr. pr. år
Nedre grænse (962 timer) 105.233 kr. pr. år
Øvre grænse (962 timer) 210.471 kr. pr. år
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn 51.500 kr. pr. år

 

Bundfradrag for 2018 ved beregning af fradrag i efterløn for pension

Sats

Bundfradrag 16.000 kr. pr. år

 

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2018

Sats

Grænse for arbejdsindtægt 39.096 kr. pr. år

 

Beløb for den skattefrie præmie for 2019

1. præmieportion

Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede 13.584 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede 9.055 kr.

 

Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

Sats

Efterløn (Fuldtidsforsikret) 457 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) 341 kr. pr. dag

 

Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

Sats

Fuldtidsforsikret 457 kr. pr. dag
Deltidsforsikret 341 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret) 457 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret) 341 kr. pr. dag

Læs mere her

Har du brug for at låne penge, så kan du finde det lån der passer til dit behov her

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.