Erstatning til besættelsestidens ofre
Erstatning til besættelsestidens ofre

Hvad er erstatning til besættelsestidens ofre?

Besættelsestidens ofre og deres efterladte kan få erstatning, hvis de er omfattet af loven om erstatning til besættelsestidens ofre.

Besættelsestidens ofre er først og fremmest danske statsborgere, der som følge af den tyske besættelse har pådraget sig en skade eller en sygdom, som nedsætter erhvervsevnen.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør, om en person kan få erstatning eller hædersgaver.

Erstatningerne kan gives til personer der

   • Har været deporteret til fængsel eller koncentrationslejr i udlandet
   • Har været tjenstgørende i mindst 6 måneder på danske eller udenlandske skibe under allieret kontrol i krigsfarvand
   • Har været aktivt engageret her i landet i mindst 1 år i organiseret modstandsarbejde, der har medført særlig hård fysisk eller psykisk belastning
   • Har sejlet med færøske fiskeskibe eller fisketransportskibe i krigsfarvand i mindst 6 måneder med henblik på at føre krigsforsyninger til allieret havn uden for Færøerne.

  Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

  ⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

  ⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

  ⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

  ✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

 

Erstatningerne uddeles i form af flere forskellige ydelser

 • Begravelseshjælp
 • Invaliditetserstatning
 • Efterladteerstatning
 • Hædersgave
 • Dækning af sygebehandling med videre

Erstatning til besættelsestidens ofre, 2020

Ydelser

Sats

Invaliditetserstatning, 100 pct., maksimum 270.864 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, maksimum 169.296 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum 33.864 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum 50.796 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum 67.716 kr. pr. år
Begravelseshjælp 13.400 kr.
Hædersgave 16.100 kr. pr. år
Hædersgave, visse førtidspensionister 18.100 kr. pr. år

 

Beregningsgrundlag

Sats

Årsløn, maksimum 338.574 kr. pr. år
Årsløn, minimum 232.770 kr. pr. år
Tillæg til løbende rentes grundniveau (reguleringsprocent) 4.132,18 pct.
Invaliditetserstatning, samlet indtægt, maksimum 541.728 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, samlet indtægt, maksimum 338.592 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., samlet indtægt, maksimum 67.728 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., samlet indtægt, maksimum 101.592 kr. pr. år
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum 135.432 kr. pr. år

 

Find det lån der passer dig og få udbetalt pengene i dag (se mere her)