Førtidspension
Hvad er førtidspension?

Hvad er førtidspension?

Førtidspension er en offentlig social pension til personer fra 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevnen for altid er så nedsat, at man ikke er i stand til at arbejde, hverken på almindelige vilkår eller i fleksjob.

Hvem kan få førtidspension?

Førtidspension er en offentlig social pension til personer med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er indlysende at det er formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Hvis man er under 40 år?

Reglerne for tilkendelse af førtidspension afhænger af, om man er under eller over 40 år.

Hvis man er under 40 år, så kan man som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er tydeligvis ikke giver mening at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Hvis man derimod mener at det giver mening, så vil man får tilbudt et ressourceforløb med det sigte at udvikle arbejdsevnen.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Hvis man er over 40 år?

Reglerne for om man kan få tildelt førtidspension afhænger af, om man er under eller over 40 år.

Hvis man er over 40 år skal man som udgangspunkt have et ressourceforløb, inden man kan tilkendes førtidspension. Det gælder dog ikke, hvis kommunen vurderer, at det er formålsløst at udvikle din arbejdsevnen igennem et ressourceforløb.

NB: Det er din kommunen, der bevilliger førtidspension og laver den endelige vurdering, om det er nytteløst at udvikle din arbejdsevnen, eller om du i stedet skal have et fleksjob eller deltage i et ressourceforløb.

Hvad kan man få i førtidspension?

Førtidspensionen bliver beregnet ud fra din eventuelle indtægter ved siden af pensionen samt ægtefælles/samlevers indkomst.

Lån penge som førtidspensionist her

Satser for førtidspension, 2020

Førtidspension

Sats

Førtidspension, enlige 19.092 kr. pr. md.
– heraf udgør førtidspensions pensionstillæg 5.228 kr. pr. md.
Førtidspension, andre 16.229 kr. pr. md.
– heraf udgør førtidspensions pensionstillæg  4.493 kr. pr. md.

 

Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse

Sats

Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
– fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist 254.472 kr. pr. år
– maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist 394.800 kr. pr. år
– maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist 261.000 kr. pr. år
– fradrag, enlige 80.300 kr. pr. år
– fradrag, gifte/samlevende 127.400 kr. pr. år
Nedsættelse
– nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 30 pct.
– nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension 15 pct.
Minimumsbeløb
– minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen 5.724 kr. pr. år
– minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen 4.872 kr. pr. år

Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP

Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse

Sats

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel 1.128 kr. pr. år
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel 2.172 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel 4.344 kr. pr. år

 

 

Førtidspension før 1. januar 2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg

Sats

Grundbeløb 76.656 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige 79.620 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre 38.472 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb 38.376 kr. pr. år
Invaliditetsydelse 38.664 kr. pr. år
Erhvervsudygtighedsbeløb 51.432 kr. pr. år
Førtidsbeløb 20.076 kr. pr. år
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension 18.300 kr. pr. år
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension 38.376 kr. pr. år
Bistandstillæg 40.140 kr. pr. år
Plejetillæg 80.100 kr. pr. år
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 43.572 kr. pr. år
Ægteskabstillæg 10.464 kr. pr. år
Mediecheck 478 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 32,6 pct. kommuneskat, enlige 59 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 32,6 pct. kommuneskat, andre 34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg 89.800 kr. pr. år

Førtidspension før 1. januar 2003 – varmetillæg

Sats

Egenbetaling ved varmetillæg, enlig 5.300 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 7.950 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 5.301 – 13.700 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 13.701 – 18.300 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 18.301 – 22.700 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 7.951 – 13.700 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 13.701 – 18.300 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 18.301 – 22.700 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig 6.800 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende 6.800 kr. pr. år
Petroleumstillæg
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig 262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2 262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag
Husholdningsfradrag ved el, enlig 3.700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende 4.800 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig 700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende 800 kr. pr. år

 

Førtidspension før 1. januar 2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm.

Sats

Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
Fradrag ved grundbeløb, enlig 336.900 kr. pr. år
Fradrag ved grundbeløb, gift 228.600 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig 74.400 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 149.100 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig 21.500 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende 42.400 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig 14.300 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende 28.600 kr. pr. år
Nedsættelse
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 60 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag 32 pct.
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist 54 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.067 kr. i indtægtsgrundlaget 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 529 kr. i indtægtsgrundlaget 1 pct.
Minimumsbeløb
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) 1.920 kr. pr. år

 

Førtidspension før 1. januar 2003 – bidrag til ATP og SUPP

Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse

Sats

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel 1.128 kr. pr. år
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel 2.172 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel 4.344 kr. pr. år

 

Lån og førtidspension
Lån og førtidspension