Hvad er folkepension?

Folkepension er en social pension, som man kan få udbetalt hver måned, fra man fylder 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 til 2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030.

Hvornår kan man få folkepension?

Fra man fylder 65 år (som er folkepensionsalderen i dag) har man mulighed for at modtage folkepension. Der er tre grundlæggende forudsætninger for at kunne modtage ydelsen

  1. Man skal have dansk statsborgerskab,
  2. have fast bopæl i Danmark,
  3. og man skal have haft fast bopæl i landet i mindst tre år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Sådan får du folkepension

Du skal søge folkepension, når du når folkepensionsalderen. Du kan søge et halvt år, inden du når folkepensionsalderen. Den udbetales ikke automatisk. Du kan få folkepension når du er fyldt 65 år, hvis du er født før 1. januar 1954. Hvis du er født efter 1. januar 1954, så er folkepensionsalderen højere.

Du søger digitalt via borger.dk.

Folkepension 2020
Sådan bliver din folkepension beregnet

Sådan bliver din pension beregnet

 • Alle skattepligtige indtægter udover folkepension f.eks. ratepension, renteindtægter og atp.
 • Samlevers indtægt.
 • Din arbejdsindtægt.
 • Din folkepension efterreguleres ud fra din årsopgørelse.

Hvad kan man få i folkepension?

Folkepensionen er en månedlig ydelse, der består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som så kan suppleres med en række ydelser og tillæg, som f.eks.

 • helbredstillæg
 • varmetillæg
 • personligt tillæg

Derudover er der mulighed for en gang om året at modtage den supplerende pensionsydelse også kaldet ældrechecken.

 

Satser for folkepension, 2020

Folkepension

Sats

Grundbeløb 77.028 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige 85.464 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre 42.912 kr. pr. år
Den supplerende pensionsydelse 18.000 kr. pr. år
Mediecheck 478 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 32,6 pct. kommuneskat, enlige 59 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 32,6 pct. kommuneskat, andre 34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse 89.800 kr. pr. år

 

Folkepension – varmetillæg

Sats

Egenbetaling ved varmetillæg, enlig 5.300 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende 7.950 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg2
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 5.301 – 13.700 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 13.701 – 18.300 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 18.301 – 22.700 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 7.951 – 13.700 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 13.701 – 18.300 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 18.301 – 22.700 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig 6.800 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende 6.800 kr. pr. år
Petroleumstillæg
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig 262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende 262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag
Husholdningsfradrag ved el, enlig 3.700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende 4.800 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig 700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende 800 kr. pr. år

 

Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser

Sats

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år 1.428 kr. pr. år
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år 3.072 kr. pr. år
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år 4.344 kr. pr. år
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år 6.204 kr. pr. år
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84
Opsættelse 1/2 år 3.852 kr. pr. år
Opsættelse 1 år 7.704 kr. pr. år
Opsættelse 1 1/2 år 11.556 kr. pr. år
Opsættelse 2 år 15.408 kr. pr. år
Opsættelse 2 1/2 år 19.260 kr. pr. år
Opsættelse 3 år 23.112 kr. pr. år
Diverse tillæg
Ægteskabstillæg 10.464 kr. pr. år

 

Folkepension – fradragsbeløb1 og nedsættelse

Sats

Fradragsbeløb
Fradrag ved grundbeløb 336.900 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig 74.400 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 149.100 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig 21.500 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende 42.400 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig 21.500 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende 42.400 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig 14.300 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende 28.600 kr. pr. år
Nedsættelse
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 30 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag 32 pct.
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist 54 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.067 kr. i indtægtsgrundlaget 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 529 kr. i indtægtsgrundlaget 1 pct.
Minimumsbeløb
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) 1.920 kr. pr. år
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist 200 kr. pr. år

 

Skattefri seniorpræmie

Kr. én gang

Seniorpræmie for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen 42.840 kr.
Seniorpræmie for perioden 13. til 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen 25.500 kr.

 

Skattefri lån på pension

Hvis du står og mangler penge, så kan du låne her