Kontanthjælp vs. uddannelseshjælp?

Er du ikke i stand til at forsørge dig selv og din familie, så kan man modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hjælpen udbetales ikke, hvis man har formue eller ens ægtefælle kan forsørge en. Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en økonomisk offentlig ydelse. Du kan søge om kontanthjælp, hvis du kommer ud for ændringer i dit liv, der betyder, at du mister din indtægt. For eksempel hvis du bliver:

 • Syg
 • Arbejdsløs
 • Skilt
 • Alene, fordi din ægtefælle dør

NB: Uddannelseshjælp erstatter kontanthjælp, hvis du er ung under 30 år og ikke har nogen uddannelse.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Hvornår kan jeg få kontanthjælp?

Kontanthjælp

 • Du skal være fyldt 30 år
 • Du har været ude for en hændelse f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
 • Din hændelse har medført, at du har det økonomiske grundlag for at forsørge dig selv eller din familie

En betingelse for at få kontanthjælp er, at du ikke har andre indtægter, som du kan leve af. Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du f.eks.:

Hvis du har en større formue, skal du leve af den først, før du kan få hjælp til forsørgelse

Du må have op til:

 • 10.000 for enlige
 • 20.000 for ægtefæller
 • 50.000 i kapitalpension

Værdifulde ting kan for eksempel være:

 • Værdipapirer
 • Kostbart indbo ud over det normale
 • Betydelig friværdi i din ejerbolig

Hvis du ejer værdifulde ting, der kan omsættes til penge eller kan belånes, så skal du leve af de penge først, før du kan få hjælp. Hvis du eller din eventuelle ægtefælle har indtægter, bliver de trukket fra din kontanthjælp. Indtægter fratrækkes som hovedregel krone for krone.

Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Kommunen ser desuden bort fra en række nærmere bestemte former for formue.

Kommunen laver en konkret vurdering af, hvilken formue og værdifulde ting du må have.

Din første samtale med kommunen

Senest en uge efter, at du har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, her vil jobcentret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Hvis jobcentret vurderer, at du er snart vil kunne arbejde, så vil du blive kategoriseret som jobparat og du skal derfor stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcentret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for nærmeste fremtid, så vil du blive kategoriseret som aktivitetsparat.

A-kasse og kontanthjælp

 

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Voksne, der er fyldt 30 år, modtager kontanthjælp på voksensats for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere.

For at finde din præcise sats, så skal du kontakte dit jobcenter i din kommune. Din sats afhænger både af din alder og hvordan kommunen vurderer din situation. Størrelsen af kontanthjælpen afhænger blandt andet også om du har forsørgelsespligt over for børn.

Kommunen ser ved udmåling af hjælpen endvidere bort fra en række andre nærmere bestemte indtægter. Det gælder bl.a. invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse mv.

Lån penge på kontanthjælp her

Kontanthjælp satser for 2020

Kontanthjælp

Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn 15.355 kr. pr. mnd.
Fyldt 30 år, andre 11.554 kr. pr. mnd.
Enlige forsørgere under 30 år 14.677 kr. pr. mnd.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 10.268 kr. pr. mnd.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 11.554 kr. pr. mnd.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt 15.355 kr. pr. mnd.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 11.554 kr. pr. mnd.
25-29 år, udeboende 7.448 kr. pr. mnd.
25-29 år, hjemmeboende 3.594 kr. pr. mnd.
Under 25 år, udeboende 7.448 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende 3.594 kr. pr. mnd.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 15.355 kr. pr. mnd.

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

Sats

Enlig forsørgere under 30 år 678 kr. pr. mnd.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 5.087 kr. pr. mnd.
25-29 år og udeboende 4.108 kr. pr. mnd.
25-29 år og hjemmeboende 7.962 kr. pr. mnd.

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp

Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn 709 kr. pr. dag
Fyldt 30 år, andre 533 kr. pr. dag
Enlige forsørgere under 30 år 677 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 474 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 533 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende 344 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende 166 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende 340 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende 164 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt 709 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 533 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 709 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp

Sats

Enlige forsørgere under 30 år 31 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 235 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og udeboende 190 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og hjemmeboende 367 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp

Sats

Fyldt 30 år, forsørger børn 2.127 kr. pr. hændelse
Fyldt 30 år, andre 1.599 kr. pr. hændelse
Enlige forsørgere – under 30 år 2.031 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 1.422 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 1.599 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende 1.032 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende 498 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende 1.032 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende 498 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt 2.127 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 1.599 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 2.127 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp

Sats

Enlig forsørger under 30 år 93 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 705 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og udeboende 570 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og hjemmeboende 1.101 kr. pr. hændelse

 

Engangshjælp

Sats

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) 6.175 kr. pr. mnd.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum) 3.070 kr. pr. mnd.

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

Sats

Minimum ydelse 11.896 kr. pr. mnd.

 

Hjælp til visse persongrupper

Sats

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret 9.995 kr. pr. mnd.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret 3.108 kr. pr. mnd.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum) 12.663 kr. pr. mnd.

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

Sats

Formue, enlige 10.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller 20.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt 15.355 kr. pr. mnd.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre 11.554 kr. pr. mnd.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt 27,84 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde – STU (maksimumbeløb) 26.316 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats 247,53 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

Sats

Ikke-forsørgere 3.100 kr. pr. mnd.
Forsørgere med et hjemmeboende barn 4.500 kr. pr. mnd.
Forsørgere med et udeboende barn 4.600 kr. pr. mnd.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 850 kr. pr. mnd.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 700 kr. pr. mnd.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder – dagpengemaksimum 19.083 kr. pr. mnd.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter – integrationsydelse 13.767 kr. pr. mnd.

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag

Sats

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb) 15.355 kr. pr. mnd.

NB: Kontanthjælp udbetales bagud og er skattepligtig.

Lån nemt, sikkert og anonymt på kontanthjælp

 

Hvad er et kontanthjælpsloft?

Hvis du modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet set kan modtage. Læs mere om kontanthjælpsloft her.

 

Hvad er en 225 timers regel?

225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, hvis du fortsat skal være berettigede til at modtage fuld integrationsydelse, fuld uddannelseshjælp eller fuld kontanthjælp. Hvis man ikke kan det, bliver hjælpen sat ned. Når man har arbejdet 225 timer, bliver man igen berettiget til fuld hjælp.

 

Kan jeg være sygemeldt når jeg modtager kontanthjælp?

Når du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp skal du give kommunen besked, hvis du er syg, også ved kortvarig sygdom, der forhindrer dig i at deltage i en planlagt samtale, f.eks. på jobcentret. Hvis du er syg i længere tid, er det din sagsbehandler der vurderer, om du har behov for sygdomsafklaring, behandling, optræning eller andet for at få dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvad er Uddannelseshjælp?

Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis du ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

 

Kan jeg få uddannelseshjælp?

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, så vil din kommunen tage udgangspunkt i, om du er uddannelsesparat, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den. 

For at få uddannelseshjælp

 • at du er under 30 år
 • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • at du har været ude for en social begivenhed, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til dig selv og din familie
 • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension osv.

De første samtaler med kommunen

Senest en uge efter, du har henvendt dig til kommunen om hjælp, så vil du blive indkaldt til den første af mindst tre samtaler, hvor kommunen skal vurdere, om:

 • du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne
 • du er uddannelsesparat, dvs. at du kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse
 • du er aktivitetsparat, dvs. at du ikke kan påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse.

Kommunen har allerede ved den første samtale mulighed for at vurdere, at du er åbenlyst uddannelsesparat. I helt særlige tilfælde kan kommunen også vurdere, at du er aktivitetsparat. I alle andre tilfælde kan kommunen først efter tre måneder vurdere dig som enten uddannelses- eller aktivitetsparat.

Du skal være medlem af en a-kasse

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Hvor meget kan jeg få i uddannelseshjælp?

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud – fx ved alvorlig sygdom – skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Uddannelseshjælp for 2020

Uddannelseshjælp

Sats

Enlige forsørgere – under 30 år 12.663 kr. pr. mnd.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 8.862 kr. pr. mnd.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 11.554 kr. pr. mnd.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt 15.355 kr. pr. mnd.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 11.554 kr. pr. mnd.
25-29 år, udeboende 6.331 kr. pr. mnd.
25-29 år, hjemmeboende 2.728 kr. pr. mnd.
Under 25 år, udeboende 6.331 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende 2.728 kr. pr. mnd.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 15.355 kr. pr. mnd.

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

Sats

Enlige forsørgere under 30 år 2.693 kr. pr. mnd.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 6.494 kr. pr. mnd.
25-29 år, udeboende 5.223 kr. pr. mnd.
25-29 år, hjemmeboende 8.826 kr. pr. mnd.
Under 25 år og udeboende 1.116 kr. pr. mnd.
Under 25 år og hjemmeboende 865 kr. pr. mnd.

 

Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp

Sats

Enlige forsørgere under 30 år 584 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 409 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 533 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende 292 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende 124 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende 292 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende 126 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt 709 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 533 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 709 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp

Sats

Forsørger enlig – under 30 år 124 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 300 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende 241 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende 407 kr. pr. dag
Under 25 år og udeboende 52 kr. pr. dag
Under 25 år og hjemmeboende 40 kr. pr. dag

 

Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp

Sats

Enlige forsørgere under 30 år 1.752 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 1.227 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 1.599 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende 876 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende 378 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende 876 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende 378 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt 2.127 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 1.599 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 2.127 kr. pr. hændelse

 

Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp

Sats

Enlige forsørgere under 30 år 372 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 900 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende 723 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende 1.221 kr. pr. hændelse
Under 25 år og udeboende 156 kr. pr. hændelse
Under 25 år og hjemmeboende 120 kr. pr. hændelse

 

Udbetaling af penge på kontanthjælp

Hvis du står og mangler penge, så kan du låne her