Hvad er ressourceforløbsydelse?

Ressourceforløbsydelse udbetales til personer, der deltager i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Ydelsen størrelse er på niveau med kontanthjælpen, men der tages ikke forbehold for din evt. formue og ægtefælles indkomst og formue. Det skal dog siges at hvis du har indtægter, så vil de blive trukket fra i ydelsen. Lønindtægter fradrages efter en særlig fradragsordning.

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Se videoen omkring ressourceforløb:

Hvad sker der i et ressourceforløb?

Hvordan påvirker indtægter eller formue din ressourceforløbsydelse?

Hvis du har lønindtægter, bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 30 pct. af lønindtægten, indtil din samlede lønindtægt inkl. pension udgør ca 14.965 kr. (2020), og med 55 pct. af lønindtægten derudover.

Lån penge når du modtager ressourceforløbsydelse

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter, dvs. med henholdsvis 30 og 55 pct. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Hvis du får løbende udbetalinger fra en forsikring når du modtager ressourceforløbsydelse

Andre indtægter, som f.eks. løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

Hvem er et ressourceforløb tiltænkt?

Ressourceforløb er tiltænkt personer, som er i høj risiko for at komme på førtidspension, og hvor det derfor giver mening at forsøge at udvikle arbejdsevnen gennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, så vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med den hidtidige ydelse. Di vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge (du skal blandt andet være medlem af en a-kasse).

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Dette kan blandt andet skyldes at du blive forældre så hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Når du tilkendes ressourceforløb, stopper den ydelse du hidtil har fået, og i stedet modtager du ressourceforløbsydelse. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Hvad er et jobafklaringsforløb?

Jobafklaringsforløb er målrettet sygemeldte, som efter fem måneder ikke længere kan få forlænget sygedagpengene efter reglerne for forlængelse. I jobafklaringsforløbet vil den sygemeldte uden tidsbegrænsning modtage ressourceforløbsydelse (kontanthjælpsniveau).

Jobafklaringsforløb minder om et ressourceforløb. Målet er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt kan bringe den sygemeldte tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Bliv medlem af en akasse når du modtager ressourceforløbsydelse

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Hvem træffer beslutningen?

Ressourceforløbsydelse udbetales til personer, der deltager i et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.
Jobafklaringsforløb

Det er din kommune, der træffer afgørelser om ressourceforløb og jobafklaringsforløb og dermed ressourceforløbsydelser. Hvis du har konkrete spørgsmål og hvis du har brug for evt. vejledning, skal du kontakte din kommune.

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et ressourceforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.

Satser for ressourceforløbsydelse, 2020

Står du og mangler penge, så kan du nemt at låne penge her

Ressourceforløbsydelse

Sats

Forsørgere 15.355 kr. pr. mnd.
Ikke-forsørgere 11.554 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt 3.594 kr. pr. mnd.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg 15.355 kr. pr. mnd.
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) 4.405 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) 3.919 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) 15.355 kr. pr. mnd.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) 11.554 kr. pr. mnd.

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

Sats

Lønindtægtsgrænse 14.965 kr. pr. mnd.
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud 16,74 kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

Sats

Ikke-forsørgere 3.100 kr. pr. mnd.
Forsørgere med et hjemmeboende barn 4.500 kr. pr. mnd.
Forsørgere med et udeboende barn 4.600 kr. pr. mnd.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 850 kr. pr. mnd.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 700 kr. pr. mnd.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder – dagpengemaksimum 19.083 kr. pr. mnd.

 

Periodesanktion – fradrag i ressourceforløbsydelsen

Sats

Forsørgere 709 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere 533 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt 166 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg 709 kr. pr. dag

 

Punktsanktion – nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

Sats

Forsørgere 1.777 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere 1.777 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) 1.777 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt 275 kr. pr. hændelse

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

Sats

Forsørgere 11.516 kr. pr. mnd.
Ikke-forsørgere 8.666 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt 2.696 kr. pr. mnd.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg 14.457 kr. pr. mnd.

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

Sats

Forsørgere 7.678 kr. pr. mnd.
Ikke-forsørgere 5.777 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt 1.797 kr. pr. mnd.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg 13.558 kr. pr. mnd.

 

Periodesanktion – fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

Sats

Forsørgere 532 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere 400 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt 125 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg 532 kr. pr. dag

Punktsanktion – nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

Sats

Forsørgere 1.333 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere 1.333 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt 206 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg 206 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktion – fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

Sats

Forsørgere 355 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere 267 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt 83 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg 355 kr. pr. dag

 

Punktsanktion – nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

Sats

Forsørgere 889 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere 889 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt 138 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg 138 kr. pr. hændelse

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

Sats

Minimumsydelse 11.896 kr. pr. mnd.

 

Lad bankerne konkurrere om dig, når du er på ressourceforløbsydelse

Hvis du står og mangler penge, så kan du finde et billigt lån her