What is rehabilitation and unemployment benefit
Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvad er revalidering og ledighedsydelse?

Revalidering og ledighedsydelse er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp. Formålet er at det skal bidrage til at fastholde eller hjælpe dig med evt. nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til dig der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Hvordan får man revalidering?

For at få støtte til revalidering:

 • så skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
 • så skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
 • så må der ikke være andre tilbud, f.eks. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som f.eks. et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

  ⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

  ⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

  ✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Det er kommunen, der skal tage stilling til, om du kan få revalidering. Du skal derfor sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde ”Min Plan”. Min Plan skal blandt andet beskrive, hvilken type arbejde du ønsker, samt de planlagte initiativer og en tidsplan.

Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvornår kan jeg få ledighedsydelse?

Du kan modtage ydelsen når du er godkendt til fleksjob. Dette gælder indtil du bliver ansat i et fleksjob. Reglerne også den modsatte vej, så hvis du bliver ledig fra et fleksjob, så har du også ret til denne ydelse.

Når du modtager ledighedsydelse

Når du modtager ledighedsydelse, så har du pligt til at møde til kontaktsamtaler hos dit jobcenter hver tredje måned. Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund har du desuden mulighed for at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb (inden for de første ni måneders sammenlagte ledighed).

Du skal selv aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, kommunen giver, herunder et tilbud om fleksjob.

Loan money today rehabilitation and unemployment benefit

 

Hvor meget kan jeg få i ledighedsydelse?

Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 pct. af den højeste dagpengesats, det vil sige. 19.095 kr. pr. måned (2020). Du vil få udbetalt den højeste sats, hvis du opfylder en af disse betingelser, når du bliver godkendt til et fleksjob:

 • Du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge, hvilket betyder du blandt andet skal være medlem af en a-kasse (bliv medlem af en a-kasse her).
 • Du modtager sygedagpenge
 • Du deltager i revalidering efter Min Plan
 • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats for ledighedsydelse, modtager du i stedet et beløb på niveau med kontanthjælp:

 • Hvis du er ikke-forsørger, modtager du 11.554 kr. pr. måned (2020).
 • Hvis du er forsørger, modtager du 15.355 kr. pr. måned (2020).

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Størrelsen af din ydelse vil ikke blive påvirket af en evt. ægtefælles indkomst eller af, om du har formue.

 

Satser for revalideringsydelse, 2020

Revalideringsydelse, 2020

Sats

Fyldt 30 år 19.095 kr. pr. md.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet 19.095 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn 15.355 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt 11.554 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre 7.448 kr. pr. md.
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre 3.594 kr. pr. md.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge 11.554 kr. pr. md.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg 15.355 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg 11.554 kr. pr. md.
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg 15.355 kr. pr. md.
If the income for 6 months before the decision on rehabilitation on average exceeds the highest rehabilitation DKK 19,095 per md.
Reduction in rehabilitation allowance if other income exceeds the following amount 12,000 kr. year

 

Unemployment benefit, 2020

Rate

Unemployment benefit (89 per cent) DKK 3,919 per week
Unemployment benefit (89 per cent) £ 16,984 per md.
Unemployment benefit (cash assistance, provider) DKK 3,543 per week
Unemployment benefit (cash assistance, provider) 15,155 kr. md.
Unemployment benefit (cash assistance, non-dependent) DKK 2,666 per week
Unemployment benefit (cash assistance, non-dependent) DKK 11,554 per md.
Lønindtægtsgrænse DKK 14,965 per md.
conversion Rate DKK 247.53 per hour

 

Period penalty – deduction for unemployment benefit, 2020

Rate

Unemployment benefit (89 per cent) 784 kr. day
Unemployment benefit (cash assistance, provider) DKK 709 per day
Unemployment benefit (cash assistance, non-dependent) 533 kr. day

 

Extra money on rehabilitation and unemployment benefits

Hvis du mangler penge, så kan du låne her…