Hvad er et seniorjob?

Hvad er et seniorjob?

Hvis man som ledig senior og man har opbrugt retten til dagpenge, med kun (højst) fem år til efterlønsalderen, kan man have ret til et seniorjob i sin bopælskommune. Jobbet skal være på fuld tid for fuldtidsforsikrede, mens deltidsforsikrede kan arbejde på deltid. Kommunen fastsætter indhold og omfang efter en samtale med dig, og arbejdet skal tilrettelægges, så det passer til dine interesser og kvalifikationer.

NB: Det er en forudsætning, at du er tilmeldt efterlønsordningen, og at du opfylder anciennitetskravet for efterløn, når du når efterlønsalderen. Du skal derfor fortsætte med at betale efterlønsbidrag.

Hvornår har du ret til seniorjob?

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, og din dagpengeret udløber mindre end 5 år før efterlønsalderen; så har du ret til et seniorjob.

NB: Du har først ret til et job, når du har brugt hele dagpengeperioden inklusiv forlængelse. 

Hvad gør jeg?

Du kan henvende dig hos din kommune, for at høre hvordan du ansøger.

A-kasse og seniorjob

Spar penge! Så let skifter du a-kasse ⤵︎

⬇︎ Du tilmelder dig ved at klikke på billedet →  udfylde formularen.

⬇︎ Er du allerede medlem af en anden a-kasse, opsiger de din aftale for dig og overfører din anciennitet.

⬇︎ Har du forudbetalt kontingent til din nuværende a-kasse, får du pengene returneret til din NEM-konto.

✅ Du beholder naturligvis din anciennitet fra din gamle a-kasse.

Hvornår kan jeg ansøge om et seniorjob?

Du kan tidligst ansøge 3 måneder, før din dagpengeperiode ophører, og kommunen skal senest have modtaget ansøgningen 2 måneder efter udløbet af dagpengeperioden.

Kommunen er forpligtet til at ansætte dig i et job senest 2 måneder efter den dato, hvor du ansøger om seniorjobbet; dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du først ansøger om et seniorjob, når du har mistet retten til dagpenge, vil du først få løn, når kommunen har bevilget dig seniorjobbet.

Kan man holde ferie med et seniorjob?

Du har ret til at holde ferie efter ferieloven, og du kan kun få feriepenge under ferien, hvis du selv har optjent ferie fra en arbejdsgiver.

NB du kan ikke optjene ny dagpengeret.

Hvis du flytter

Hvis du flytter til en ny kommune, så er det muligt at fortsætte i dit nuværende seniorjob eller søge om et nyt i tilflytterkommunen. Du kan tidligst søge 3 måneder, før du flytter, og senest den dag du stopper dit nuværende job. Den nye kommune har pligt til ansætte dig senest 2 måneder efter din ansøgning.

Forlængelse af dagpengeret før seniorjob

Hvis din dagpengeret er udløbet, så har du mulighed for at få den forlænget. Det kan du, hvis din dagpengeret er udløbet den 1. januar 2017 eller senere, og du har fået indberettet løntimer til indkomstregisteret siden seneste indplacering.

Seniorjob sats for 2020 Sats
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling 149.722 kr. pr. år

Mangler du penge, så kan du finde et billigt og nemt lån her

Seniorjob og lån