Offentlige ydelser, når du har en opholdstilladelse fra en af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) ordninger?

Hvad må du modtage, og hvad må du ikke modtage af offentlig hjælp?

Du skal kunne forsørge dig selv og din familie under dit ophold i Danmark. Du må derfor ikke modtage offentlige ydelser.

Det er vigtigt at vide at hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget – og du vil derfor miste retten til at være i Danmark.

Hvis en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Lån penge som ny i danmark

 

 

Arbejde hos bestemt arbejdsgiver

Du har opholdstilladelse efter positivlisten, beløbsordningen, fast-track ordningen, særlige individuelle kvalifikationer, fodermester eller driftsleder eller andre erhvervsordninger, hvor arbejdstilladelsen er gyldig hos kun én bestemt arbejdsgiver (hvilket også kaldes en stedfæstet arbejdstilladelse).

 • Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Studerende 

Hvis du er studerende så må ikke modtage offentlige ydelser.
Det vil blandt andet sige at du ikke må modtage:

 • Kontanthjælp
 • Starthjælp
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Boligstøtte
 • Børnetilskud
 • SU

Hvis du er ansat som ph.d.-studerende og får løn, så må du ikke modtage offentlige ydelser.

Forsker eller gæsteforsker

Du er forsker, gæsteforsker eller er medfølgende familiemedlem

 • Du eller din familie må derfor ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Start-up Denmark

Du har din egen virksomhed og fået opholdstilladelse

 • Du eller din familie må derfor ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Etableringskort

Du har etableringskort eller er medfølgende familie til en person med etableringskort.

 • Så må du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Det samme gælder for dimittend-dagpenge.

Greencard

Har du et greencard eller er du medfølgende familie til en person med greencard

 • Så må du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Det samme gælder for dimittend-dagpenge.

Au pair

Du er au pai

 • Så må du må ikke modtage offentlige ydelser.